Firma AITECH jest pierwszą polską firmą specjalizującą się w rozwoju oprogramowania z zakresu sztucznej inteligencji (SI). Została założona w 1990 roku przez dr. Krzysztofa Michalika na bazie wcześniejszych, kilkuletnich doświadczeń naukowych i praktycznych w budowie systemów inteligentnych, m.in. systemów ekspertowych : PC-Expert [1985-87], Diagnosta MC14007 [1988] (K. Michalik i T. Gutt), PC-Shell [1990].

U podstaw jej założenia leżała wizja stworzenia firmy innowacyjnej, działającej na styku nauki i praktyki w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych z obszaru sztucznej inteligencji i systemów wspomagania decyzji. Było to w tym czasie niewątpliwie pionierskie przedsięwzięcie, podobnie bardzo niewiele polskich firm rozwijało w tym czasie złożone oprogramowanie narzędziowe. Praktyczną działalność AITECH rozpoczął właśnie od powstania autorskiego, szkieletowego systemu eksperckiego PC-Shell, czyli oprogramowania narzędziowego z własnym jezykiem reprezentacji wiedzy i translatorem. Jednocześnie dla założyciela firmy od początku było jasne, że dla prawidłowego rozwoju firmy potrzebne jest również rowijanie komercyjnych zastosowań m.in. o charakterze ISWD. Jednym z pierwszych kierunków poszukiwań była bankowość i finanse, głównie w zakresie wspomagania decyzji kredytowych. Po latach doprowadziło to do powstania systemu ISAF, a później aplikacji Aitech DSS. Ten początkowy okres lat 90. - z perspektywy czasu - był niewątpliwie fascynujący i obfitował w wiele pozytywnych zdarzeń, ale opis tego musiał by przybrać raczej charakter "bloga", co wykracza poza ramy tej krótkiej notki informacyjnej. Natomiast należy wspomnieć, że od samego początku jednym z ważnych składników misji firmy była popularyzaja systemów ekspertowych i ogólniej, sztucznej inteligencji w Polsce, zwłaszcza w wymiarze praktyki. Stąd niezwykle sobie ceniliśmy, i nadal podtrzymujemy, współpracę ze środowiskiem akademickiem, które niemal natychmiast po powstaniu firmy okazało zainteresowanie naszymi systemami.

Firma rozwija oprogramowanie narzędziowe w zakresie systemów ekspertowych, sieci neuronowych, algorytmów genetycznych oraz systemy dziedzinowe wykorzystujące technologie SI. Oferowane przez naszą firmę systemy dziedzinowe dotyczą głównie sfery finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. AITECH jest autorem pierwszego polskiego komercyjnego systemu ekspertowego PC-Shell oraz pierwszego w kraju inteligentnego systemu wspomagania decyzji w dziedzinie analiz finansowych o nazwie Aitech DSS. Jako pierwsi w kraju upowszechnialiśmy inteligentne systemy hybrydowe opracowane przez dr. Krzysztofa Michalika. Za swoje nowatorskie rozwiązania otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień , m.in.: system PC-Shell został dwukrotnie wyróżniony na VIII Międzynarodowych Targach Oprogramowania SOFTARG'94 oraz na jubileuszowych X Międzynarodowych Targach Oprogramowania SOFTARG'96, natomiast w roku 1997 otrzymaliśmy nagrodę drugiego stopnia na XI Międzynarodowych Targach Oprogramowania SOFTARG'97. W roku 2000 otrzymaliśmy za Pakiet AitechSPHINX specjalne wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddziału Górnośląskiego. Innowacyjny charakter naszej działalności znalazł uznanie i był przedmiotem wielu publikacji w prasie fachowej i codziennej. prasowych. Nasze oprogramowanie jest wykorzystywane m.in. na większości polskich uczelni w dydaktyce i badaniach, w tym w wielu pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.