DORADCA INWESTYCYJNY

 

 

"Doradca inwestycyjny" jest prototypem systemu ekspertowego, który wspomaga użytkownika w opracowaniu ekonomiczno-finansowej oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Podstawowe funkcje realizowane przez system to dobór odpowiedniej dla analizowanego przedsięwzięcia metody oceny oraz interpretacja otrzymanych wyników.

Dobór metody oceny realizowany jest poprzez:

  • wskazanie metod oceny, które ze względu na zakres ich stosowania mogą być wykorzystane w ocenie analizowanego przedsięwzięcia,
  • wybór metody preferowanej w ocenie danego projektu,
  • wyznaczenie metody oceny z uwzględnieniem ryzyka.

System, dzięki wbudowanym modelom, wspomaga także użytkownika w opracowaniu danych numerycznych, jak np. rachunku przepływów pieniężnych, związanych z realizacją analizowanego przedsięwzięcia. Dzięki jawnej reprezentacji wiedzy system "Doradca inwestycyjny" może być doskonałym narzędziem edukacyjnym zarówno w zakresie wykorzystania w określonych sytuacjach decyzyjnych, odpowiednich metod oceny przedsięwzięć jak np. metody PB, NPV, IRR, jak i właściwej interpretacji otrzymanych wyników.