DORADCA KAPITAŁOWY

 

"Doradca kapitałowy" jest wczesnym prototypem systemu hybrydowego, który wspomaga użytkownika w ocenie sytuacji na rynku kapitałowym. Podstawowe funkcje realizowane przez system to prognoza w oparciu o model statystyczny i neuronowy oraz interpretacja otrzymanych wyników w postaci raportu. Dodatkowo istnieje możliwość obserwacji zależności ryzyko-zysk oraz błędy prognozy.
"Doradca kapitałowy" pozwala na zapoznanie się z metodami budowy systemów hybrydowych, które stanowią udaną kompozycję systemu ekspertowego z siecią neuronową pozwalającą na kompensacje niektórych ograniczeń, oraz uwydatnienie zalet tych narządzi. Efektem jest zwiększony potencjał "intelektualny" takiego rozwiązania, co pozwala skutecznie rozwiązywać szerszy zakres problemów o bardziej złożonej naturze.

 

 

 

Zgrany duet: sieć prognozująca kurs akcji oraz system ekspertowy analizujący sytuację poprzez współpracę z użytkownikiem aplikacji, którym może być np. inwestor. Wynik - raport stanowiący kombinację analizy ilościowej i jakościowej w ujęciu modelu neuronowego, modelu statystycznego i systemu ekspertowego.