Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na komputerowe systemy pozyskiwania wiedzy, chcielibyśmy Państwu zaoferować nowoczesny, indukcyjny system pozyskiwania reguł decyzyjnych z baz danych.

System DeTreex jest narzędziem służącym do wspomagania procesu pozyskiwania wiedzy. Dzięki zastosowanej indukcyjnej metodzie tzw. "uczenia maszynowego" możliwe jest budowanie drzew decyzyjnych i zapis tych drzew w postaci reguł, które następnie mogą być bezpośrednio użyte do budowy baz wiedzy systemu ekspertowego PC-Shell. W przypadku stosowania systemów ekspertowych konieczne jest zbudowanie odpowiednich baz wiedzy, w których zapisana zostanie wiedza z wybranej dziedziny. Pozyskiwanie wiedzy dla takich baz jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Dzięki zastosowaniu systemu DeTreex możliwe jest bardzo efektywne rozwiązanie tego problemu przez automatyczne generowanie eksperckich baz wiedzy.

 

System jest niezależny dziedzinowo i może zostać zastosowany zarówno do tworzenia baz wiedzy w tak różnych dziedzinach jak np.: ekonomia, finanse i bankowość, technika czy medycyna.
Ogólnie, system DeTreex może być stosowany wszędzie tam, gdzie pojawia się problem:

podejmowania decyzji (klasyfikacji),
szybkiego pozyskania reguł decyzyjnych z baz danych,
szybkiej weryfikacji pozyskanych reguł.

 

System DeTreex został opracowany z zastosowaniem metody indukcji drzew decyzyjnych. Indukcji dokonuje się na podstawie zgromadzonych wcześniej danych historycznych (ilościowych i jakościowych wartości atrybutów opisujących dany problem). System nie posiada żadnego ograniczenia liczby atrybutów i ich wartości oraz liczby rekordów w bazie danych, z jakich zostanie pozyskana wiedza. Stosując mechanizm ODBC system umożliwia import przykładów z baz danych. W każdym banku, biurze maklerskim, przedsiębiorstwie, jednostce naukowo-dydaktycznej prowadzącej szereg badań, klinice medycznej itp. gromadzone są obszerne bazy danych, które stosowane są w większości przypadków do analiz statystycznych i marketingu. Posiadane bazy danych to nie tylko szereg wartości liczbowych i znaków alfanumerycznych. Bazy danych zawierają wiedzę, która nie jest jeszcze znana explicite w danym momencie. Stosując DeTreex można tą wiedzę wydobyć z baz danych i użyć znacznie efektywniej niż do tej pory, uzyskując z tego tytułu wymierne korzyści.

 

System DeTreex może być stosowany przez:

departamenty kredytów konsumpcyjnych i gospodarczych banków,
firmy udzielające różnego rodzaju kredytów (pożyczek) osobom fizycznym,
firmy tworzące lub wykorzystujące hurtownie danych, w celu pogłębionej analizy danych i odkrywania wiedzy zawartej w bazach danych,
w trakcie szkoleń nowych specjalistów ds. kredytów konsumpcyjnych rozwijając umiejętności i doświadczenie w danej dziedzinie,
biura maklerskie, otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz inne przedsiębiorstwa w zakresie podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych,
dydaktyka i prace badawcze wyższych uczelni.

 

Firma AITECH oferuje Państwu także kompleksową obsługę posprzedażną, w tym:
a) szkolenia w posługiwaniu się systemem DeTreex oraz pakietem AitechSPHINX,
b) pomoc w rozbudowie, weryfikacji i wdrożeniu nowych baz wiedzy.
Wymagania sprzętowe systemu są niewielkie i możliwe jest uruchomienie go na komputerach klasy PC 486 z 8 MB pamięci RAM. W przypadku pozyskiwania wiedzy z obszernych baz danych konieczne jest użycie odpowiednio wydajniejszego komputera (klasy Pentium z większą ilością pamięci).