System hybrydowy HybRex jest narzędziem i środowiskiem do tworzenia aplikacji, szczególnie predysponowanym do tworzenia systemów wspomagania decyzji oraz analizy danych. Umożliwia integrację technologii konwencjonalnych (arkusze kalkulacyjne, tabele, wykresy, bazy danych) z metodami sztucznej inteligencji, w szczegolności systemem ekspertowym i siecią neuronową.