Zaawansowany system do budowy statycznych i dynamicznych modeli prognostycznych

Z myślą o praktycznych zastosowaniach chcielibyśmy zaoferować państwu nowoczesny system przeznaczony do budowy kompleksowych modeli prognostycznych w oparciu o dane z wcześniejszych okresów. Dzięki zastosowaniu sieci neuronowej w postaci systemu Neuronix, nasz system ma możliwość budowy nieliniowych modeli dynamicznych (autoregresyjnych). W ten sposób tworzą one zupełnie nową jakość, umożliwiając modelowanie wielu zjawisk rzeczywistych, dla których metody liniowe okazują się nieskuteczne.

 

 

System Predyktor zawiera następujące algorytmy prognostyczne:

Trendy liniowe i nieliniowe (wielomianowe, wykładnicze)
Metody adaptacyjne (trend pełzający)
Wygładzanie wykładnicze,
Autoregresję przy wykorzystaniu algorytmu najmniejszych kwadratów oraz algorytmu propagacji wstecznej 

 

 

 

W zakresie kontroli poprawności wykonania prognozy oraz przygotowania danych system Predyktor korzysta z metod


Średniej ruchomej,
Różnicowania,
Korekcji wartości szczytowych,
Histogramów wykonanych na podstawie danych wejściowych i wyjściowych,
Miar statystycznych,
Przekształcenia Fouriera (FFT)
Podpowiedzi eksperta w zakresie oceny werbalnej jakości modelu prognostycznego

System Predykor ma możliwość sporządzania różnych rodzajów prognoz w odniesieniu do różnych rodzajów rzeczywistych zjawisk. Zakres stosowania Predykora to między innymi zjawiska ekonomiczne, techniczne, biologiczne, społeczne. Można przy jego pomocy sporządzać prognozy monitorujące pracę wielu jednostek podrzędnych oraz prognozy ostrzegawcze informujące o przekroczeniu pewnych progów bezpieczeństwa przebiegu procesu.

Gdzie prognoza znajduje zastosowanie ?

Przede wszystkim w ekonomii, gdzie trafne przewidzenie kursu giełdowego, poziomu inflacji, rentowności papierów wartościowych, popytu i podaży staje się koniecznością. Dynamika zmian otoczenia przedsiębiorstwa rynkowego wymusza na nim działania dostosowawcze, ich podstawą musi być znajomość przyszłości z określonym prawdopodobieństwem. Możliwość taką dają jedynie sprawdzone metody prognostyczne oraz system, który umożliwia korzystanie z nich osobom nie wtajemniczonym w zawiłości statystyki. Oferta firmy AITECH to również możliwość wykorzystania narzędzi odmiennych od tego co oferuje statystyka. Algorytm sieci neuronowej pozawala na zbudowanie dynamicznego modelu zarówno szeregu czasowego jak również modelu obiektu zawierającego wejścia i wyjścia. Przewagą sieci nad innymi metodami jest zdolność do modelowania nawet bardzo silnych nieliniowości.

 

 

System Predyktor wykorzystuje metodologię pracy bazującą na połączeniu reprezentacji i przetwarzania informacji za pomocą arkusza kalkulacyjnego i wykresu. Arkusze kalkulacyjne są zgodne z wersją 5.0/7.0 programu Microsoft Excel,

co pozwala na bezpośredni import danych. Bogata biblioteka zawierająca kilkadziesiąt odmian wykresów dwuwymiarowych
i trójwymiarowych pozwala wizualizować dane spotykane w systemach medycznych, technicznych i ekonomicznych.

 

 

 

Budowa prognoz jest bardzo łatwa ze względu na zaimplementowany mechanizm "ciągnij i upuść", który pozwala łatwo dodawać nowe modele prognostyczne.

Dostęp do wybranej metody prognostycznej np. w celu zmiany wartości jej parametrów jest możliwy również poprzez kliknięcie na wykresie. Powoduje to otwarcie okna, w którym dostępne są wyłącznie opcje wybranego modelu prognostycznego

 

 

System Predyktor posiada również możliwość raportowania w zakresie wykonanych prognoz. Szczególnie użyteczna jest opcja raportowania wieloseryjnego, wykorzystywana podczas monitoringu wielu zjawisk równocześnie. Raport uwzględnia również:

miary statystyczne jakości prognozy,
ocenę jakościową w postaci komentarza,
szeregi referencyjne umożliwiające porównywanie danych rzeczywistych i prognozy.