Informacje ogólne dotyczące systemu Neuronix
Przykładowe zastosowania systemu Neuronix
Nowości wprowadzone w obecnej wersji symulatora sieci neuronowych Neuronix

Idea sztucznych sieci neuronowych polega na próbie symulowania niektórych właściwości i funkcji mózgu. Sieć neuronowa stanowi uproszczony model mózgu i składa się z prostych elementów zwanych neuronami. System Neuronix umożliwia szybkie projektowanie, tworzenie i uruchamianie takich sieci. Wiedza potrzebna do rozwiązywania problemów zostaje zgromadzona na etapie uczenia. W systemie Neuronix realizuje się to poprzez cykliczne prezentowanie wzorców uczących. Pojedynczy wzorzec opisuje dane wejściowe oraz odpowiadające im dane wyjściowe. Proces uczenia kończy się najczęściej po osiągnięcia dostatecznie małego błędu w rozpoznawaniu wzorców.

 

 

Potencjalne obszary zastosowań systemu Neuronix to:

 • szacowanie ryzyka kredytowego,
 • prognozowanie wyników finansowych
 • prognozowanie sprzedaży,
 • prognozowanie kursów giełdowych,
 • rozpoznawanie obrazów, również pisma odręcznego,
 • analiza danych,
 • optymalizacja złożonych problemów obliczeniowych,
 • klasyfikacja obiektów,
 • analiza sygnałów akustycznych,
 • filtracja zakłóceń sygnałów,
 • wypracowywanie sygnału sterującego dla obiektów automatyki przemysłowej,
 • gry strategiczne.

 

Główne funkcje symulatora sieci neuronowych  Neuronix to:
realizacja procesu projektowania sieci, począwszy od gromadzenia próbek, poprzez generację plików uczących i testowych; uczenie i testowanie sieci, a skończywszy na
jej uruchamianiu dla wskazanych wartości wejściowych,
wspomaganie niektórych etapów projektowania za pomocą wbudowanych kreatorów, m. in. Kreatora Nowego Projektu, Kratora Plików Uczących i Testowych oraz Kreatora Formowania Szeregów Predykcyjnych,
możliwość pracy na danych numerycznych i tekstowych konwertowanych do postaci numerycznej automatycznie, za pomocą specjalnego modułu transformującego,
budowa aplikacji hybrydowych wykorzystujących sieć neuronową oraz szkieletowy system ekspertowy PC-Shell,
dynamiczna wizualizacja struktury działającej sieci neuronowej wraz z wyświetlaniem wartości wejść i wyjść,
monitorowanie, wizualizacja oraz automatyczne zapisywanie parametrów uczenia,
tworzenie dowolnych raportów działania sieci poprzez wykorzystanie funkcji neuronowych pobierających dane bezpośrednio z pracującej sieci.

System Neuronix wyposażony jest w kreator projektu ułatwiającego przygotowanie nowego projektu :

  

 

 

 

 

 

W przypadku użycia kreatora projektu utworzone zostaną następujące pliki:

 

 

 System Neuronix umożliwia zbudowane modelu procesu lub obiektu w dowolnej dziedzinie. Do podstawowego obszaru zastosowania modelowania za pomocą tego systemu należy zaliczyć:

 1. Sterowanie procesami przemysłowymi
 2. Finanse i bankowość
 3. Sferę marketingu i zarządzania
 4. Zarządzanie logistyczne
 5. Medycynę
 6. Doradztwo finansowe, personalne i techniczne.

Najważniejszą cechą modelowania z użyciem systemu Neuronix jest możliwość uwzględnienia na wejściu i wyjściu modelu zmiennych lingwistycznych w postaci tekstowej. Umożliwia to budowanie modeli operujących pojęciami języka używanego przez człowieka. Modele takie są najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków pracy obiektów technicznych, funkcjonowania rynków finansowych oraz praw rządzących ich zachowaniem.

 

W celu zbudowania modelu dowolnego procesu użytkownik nie musi znać w sposób jawny praw rządzących zachowaniem procesu, np. w postaci wiedzy eksperckiej lub równań matematycznych.

 

 

Wystarczy jeżeli zgromadzi wymaganą liczbę danych na temat procesu. Mogą to być eszystkie informacje jakie uzna za ważne. Sieć neuronowa zachowa się w tym przypadku jak "czarna skrzynka", której zadaniem będzie przetworzenie tej informacji, znalezienie związków między wejściem i wyjściem "czarnej skrzynki" oraz uogólnienie wiedzy, którą zdobędzie sieć w taki sposób, aby wykorzystać ją do opisu podobnego procesu.

Nowości w obecnej wersji symulatora sieci neuronowych Neuronix

 1. Zgodność z systemami Windows NT/2000/XP/Vista/Windows 7
 2. Kreator budowy modeli ciągów czasowych, zawierajacy opcje wykresu histogramu oraz funkcji autokorelacji
 3. Kreator pliku uczacego i testowego
 4. Kreator nowego projektu
 5. Nowa biblioteka wykresów
 6. Wielozadaniowy system uczenia